Školní jídelna

Výdej stravy

Vyzvednutí objednaného jídla je možné pouze pomocí platného identifikačního média – čipu.

Bezkontaktní čipy slouží pro jednoznačnou identifikaci osob a jsou nepřenosné.

Čip si strávník zakoupí před započetím stravování v kanceláři školní jídelny. Zakoupené médium slouží po celou dobu školní docházky.

V případě ztráty či poškození je nutné koupit nový.

Strávník, který čip zapomene, musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a ta mu vystaví náhradní doklad k odběru oběda.

Tento odstavec se vztahuje pouze pro žáky, kteří odebírají obědy. Dětí v mateřské škole a žáků ubytovaných na internátu školy se toto nařízení netýká.