Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřskou školu navštěvují děti s různým stupněm sluchového postižení, vadou řeči, narušenou komunikační schopností a děti s různými kombinovanými vadami. Na naši mateřskou školu navazuje základní škola. Naší prioritou je poskytovat individuální péči každému dítěti dle jeho postižení, schopností a možností.

Co nás čeká

Nejsou zadány žádné akce