Školní jídelna

Aktuality

Konec školního roku ve školní jídelně

  • Dne 28. 6. se oběd vydává v 9.00 hod. Pokud nechcete na tento den oběd pro své dítě, je třeba jej odhlásit nejpozději do středy 26. 6. 2024. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
  • Poslední inkaso za stravné proběhne 20. 5. 2024
  • Žáci končící školní docházku na naší škole: případný přeplatek za odhlášené obědy bude po červnové uzávěrce automaticky vrácen n účet, ze kterého inkasování stravného probíhalo.
  • Ostatní strávníci: pokud se bude žák stravovat i v příštím školním roce, není třeba vaší pozornosti.  Případný přeplatek za odhlášené obědy zůstane na účtu strávníka a bude převeden do měsíce září. Inkaso za stravné na září proběhne 20. 8. 2024. Po připsání částky na účet strávníka budou automaticky přihlášeny obědy na září. Tzn. Již 2. 9. 2024.
    Jestliže na tento den nechcete jídlo pro své dítě, je třeba odhlásit nejdéle 30. 8. do 11.00 hod. Po této době již nebude možno provést odhlášení obědů.
  • Odhlašování obědů WWW.STRAVA.CZ

           POZOR NEZTRAŤTE ČIPY, BUDETE JE POUŽÍVAT I V PŘÍŠŤÍM ŠKOLNÍM ROCE!!!!