Projekty a granty

Projekty a granty

Dotace

WEB: https://patrondeti.cz/

Podpora financování zdravotních služeb a pomůcek
Podpora vzdělávání dětí a dětí a mládeže do 18 let
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
Podpora tělovýchovy a sport

https://patrondeti.cz/obedy-skolakum
Obědy zdarma

WEB: https://www.plzensky-kraj.cz/

Krajský úřad

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Podpora vybudování a modernizace školských sportovišť

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Podpora tělovýchovy a sportu

WEB: https://plzen.eu

MMP

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Podpora tělovýchovných aktivit

Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

ÚMO 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní

Dotační program mikrogranty

WEB: https://www.msmt.cz/

Nástroje pro oživení a odolnost – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence a  prevence digitální propasti https://www.planobnovycr.cz/  

OP JAK – operační program J. A. Komenský https://opjak.cz/

Ovoce a zelenina do škol , Mléko do škol http://www.skolniprojekty.info/

Projekty

WEB: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zakladni-skola-pro-neslysici-je-cela-v-novem-20200911.html

5.1.a Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky

WEB: http://hipen.eu/

Jako jediná škola z České republiky jsme součástí celoevropského sdružení pracovníků HIPEN, kteří se zabývají prací s neslyšícími a sluchově postiženými. V rámci této organizace se podílíme na tvorbě mezinárodních celoevropských projektů, ve kterých se naši žáci a pedagogové zúčastňují výměnných pobytů se členskými školami po celé Evropě a zapojují do společných aktivit. Naši zástupci se pravidelně účastní meetingu HIPEN, který se koná dvakrát za rok.

Nantes jaro 2023

Bologna podzim 2022

Vilnius jaro 2022

Sevilla podzim 2021

Turín podzim 2019

Plzeň jaro 2019

Ve dnech 13. 5. – 16. 5. 2019 uspořádala naše organizace ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň mezinárodní konferenci HIPEN, která je profesním sdružením pracovníků. Ti se věnují výchově a vzdělávání sluchově postižených bez rozdílu věku. Do našeho města přijelo na třicet odborníků z celé Evropy, kteří velmi intenzivně pracovali na tvorbě nových projektů, jak pro sluchově postižené žáky a studenty škol, tak i pro jejich učitele a ostatní profesionály. Pro učitele se v současné době připravuje projekt „Metody výuky mateřského jazyka pro žáky se sluchovým postižením“, do kterého se zapojí školy a školská zařízení z deseti zemí Evropy a hlavním koordinátor bude naše plzeňská škola. Pro žáky se tvoří projekt v sekci HIPEN junior „Peer to Peer, Face to Face“ za účasti sedmi zemí. Konference proběhla jen díky vstřícnosti, pochopení a velké pomoci zřizovatele, zejména vedoucí odboru školství JUDr. Jaroslavě Havlíčkové a jejího týmu. Kromě intenzivní práce na těchto projektech měli účastníci konference možnost seznámit se s naším městem a pivovarem, kde proběhla závěrečná večeře účastníků.

Marseille podzim 2018

Kremnica podzim 2017

Krakow jaro 2017

WEB: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs

Naše škola je zapojena do projektů programu EU Erasmus Plus. Jsme součástí projektů, které pořádají jiné organizace či školy z Evropy. 

Také naše škola připravuje projekty. V současné době jsme získali Akreditaci Erasmus Plus na období 2023-2027. Právě probíhají přípravy na první mobilitu v rámci této akreditace, která proběhne v říjnu 2023 v naší škole. Přivítáme zástupce žáků a učitelů ze sedmi států Evropy na projektu Ecology Citizenship.

CLEAN – Change yourself, save the planet

Ve dnech 21. – 27. 4. 2024 jsme se zúčastnili dalšího mezinárodního projektu, tentokrát v Srbsku ve městě Jagodina. Naši školu reprezentovalo 6 žáků a 2 pedagogové. Potkali jsme zde také studenty z Francie (Nantes, Angers), Polska (Krakow)a Litvy (Vilnius). Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o životním prostředí a jeho ochraně, udržitelnosti a ekologicky šetrných postupech, průzkum přírody a mezikulturní učení a porozumění.
Pracovním jazykem se stala angličtina, komunikovalo se také ve znakovém jazyce.
V rámci přípravných setkání k projektu jsme s našimi žáky vytvořili prezentaci o České republice, Plzni a naši škole a seznámili jsme se s prezentacemi dalších účastníků. Připravili jsme pro ostatní ochutnávku typického českého pokrmu, jednoduchý český tanec a 3 hry na interkulturní večer.
Pobyt v Srbsku, včetně všech aktivit, jsme si velmi užili, navázali jsme nová přátelství a ověřili si, že nejdůležitější je nebát se komunikovat.

“International sign training course for youth worker”

Kurz mezinárodní znakové řeči
TURIN, Itálie  11. – 18. 2. 2024

Zástupci naší školy – Markéta Soumarová, Alice Svobodová, Kateřina Nosková a Ivona Košvancová se v únoru tohoto roku zúčastnili dalšího projektu ERASMUS+ Kurzu mezinárodní znakové řeči v italském Turíně. Pracovali společné se zástupci Itálie, Polska, Litvy a Rumunska. Slovní zásoba, systém mezinárodního znakového jazyka, komunikace a nové kontakty byly hlavním obsahem celého kurzu. Byla to velká zkušenost a skvělá příležitost něco nového se naučit a poznat kolegy z dalších evropských škol.

Ecology citizenship

První mobilita v rámci získané akreditace Erasmus Plus proběhla ve dnech 22. – 28. 10. 2023 v Plzni, přímo v naší škole. Projekt jsme nazvali Ekologické občanství, kladl si za cíl zlepšení chování v oblasti ekologie – odpadové hospodářství, ochrana biodiverzity, biologické rozmanitosti a ekosystému. Rozvíjel digitální kompetence, zahrnoval vnitřní i venkovní aktivity. V rámci programu docházelo k výměně zkušeností, navazování nových přátelských vazeb a posilování hodnot pro evropskou civilizaci. Komunikace probíhala v angličtině a znakovém jazyku.
Projektu se zúčastnili studenti a pedagogové z Česka (Plzeň), Slovenska (Kremnica), Srbska (Jagodina), Litvy (Vilnius), Francie (Lyon), Rumunska (Cluj_Napoca) a Španělska (Madrid).

Allessanria jaro 2023

Ve dnech 26. 3. – 4. 4. 2023 se šestičlenná skupina sluchově postižených žáků naší školy spolu s dvoučlenným pedagogickým doprovodem vydala do italského města Alessandria, kde se zúčastnila projektu, který připravila turínská škola. Naše česká skupina se zde potkala ještě se studenty z Řecka, Španělska, Rumunska, Polska, Litvy a samozřejmě z Itálie. Hlavní náplní projektu bylo naučit se pracovat za pomoci odborníků s programem na úpravu fotografií a videí a také vytvoření závěrečného filmu, kde herci, režiséry, kameramany a střihači byli sami studenti. Žáci si během pobytu při společných aktivitách prohloubili své znalosti mezinárodního znakového jazyka, jelikož celý program probíhal právě v něm. Aktivity byly obohaceny o zábavné, pohybové, vzdělávací teambuildingové hry. Každý večer si jednotlivé národní skupiny připravily program zaměřený na seznámení se s kulturou dané země, a to formou prezentací, her a typického jídla. Během pobytu si naši žáci stačili prohlédnout i proslulá města Turín a Janov, získali mnoho zkušeností jak odborných, tak jazykových a v neposlední řadě i spoustu nových přátel mezi neslyšícími z jiných států.

WEB: https://www.etwinning.cz

Naše škola je zapojen do sítě komunity e-Twinning, která je součástí programu EU Erasmus+. V této platformě lze společně s dalšími partnery ze škol celé Evropy bezpečně komunikovat, spolupracovat na projektech, aktivitách a to vše on-line. Lze zde nacházet nové partnery a možnosti netradiční výuky a vzdělávání našich žáků, zapojovat žáky do společných projektů na různá aktuálni témata.