Projekty a granty

Projekty a granty

Dotace

WEB: https://patrondeti.cz/

Podpora financování zdravotních služeb a pomůcek
Podpora vzdělávání dětí a dětí a mládeže do 18 let
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
Podpora tělovýchovy a sport

https://patrondeti.cz/obedy-skolakum
Obědy zdarma

WEB: https://www.plzensky-kraj.cz/

Krajský úřad

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Podpora vybudování a modernizace školských sportovišť

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Podpora tělovýchovy a sportu

WEB: https://plzen.eu

MMP

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Podpora tělovýchovných aktivit

Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

ÚMO 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní

Dotační program mikrogranty

WEB: https://www.msmt.cz/

Nástroje pro oživení a odolnost – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence a  prevence digitální propasti https://www.planobnovycr.cz/  

OP JAK – operační program J. A. Komenský https://opjak.cz/

Ovoce a zelenina do škol , Mléko do škol http://www.skolniprojekty.info/

Projekty

WEB: http://hipen.eu/

Jako jediná škola z České republiky jsme součástí celoevropského sdružení pracovníků HIPEN, kteří se zabývají prací s neslyšícími a sluchově postiženými. V rámci této organizace se podílíme na tvorbě mezinárodních celoevropských projektů, ve kterých se naši žáci a pedagogové zúčastňují výměnných pobytů se členskými školami po celé Evropě a zapojují do společných aktivit. Naši zástupci se pravidelně účastní meetingu HIPEN, který se koná dvakrát za rok.

WEB: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs

Naše škola je zapojena do projektů programu EU Erasmus Plus. Jsme součástí projektů, které pořádají jiné organizace či školy z Evropy. 

Také naše škola připravuje projekty. V současné době jsme získali Akreditaci Erasmus Plus na období 2023-2027. Právě probíhají přípravy na první mobilitu v rámci této akreditace, která proběhne v říjnu 2023 v naší škole. Přivítáme zástupce žáků a učitelů ze sedmi států Evropy na projektu Ecology Citizenship.

WEB: https://www.etwinning.cz

Naše škola je zapojen do sítě komunity e-Twinning, která je součástí programu EU Erasmus+. V této platformě lze společně s dalšími partnery ze škol celé Evropy bezpečně komunikovat, spolupracovat na projektech, aktivitách a to vše on-line. Lze zde nacházet nové partnery a možnosti netradiční výuky a vzdělávání našich žáků, zapojovat žáky do společných projektů na různá aktuálni témata.