Školní jídelna

Odhlašování stravy

Pokud bylo stravné řádně uhrazeno, má strávník automaticky přihlášenu stravu na celý měsíc.

Školní jídelna poskytuje strávníkům pouze jeden druh oběda, strávníci nemají možnost výběru.

Možnosti odhlášení stravy

Pomocí internetového portálu WWW.STRAVA.CZ (proklik leták) Aplikace umožňuje odhlašovat stravu odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. Strávník zde vždy najde aktuální informace o vydané stravě, stavu konta, historie objednávek a plateb za stravu. Z provozních důvodů je zde možné odhlašovat obědy den předem do 11.hod, kdy probíhá uzávěrka objednávek.  Např. v pondělí si mohu objednat či odhlásit oběd na úterý pouze do 11.00 hodin. Na pondělí je třeba objednat v pátek do 11.00 hodin.

Možnost odhlašovat přes aplikaci je určena pouze pro strávníky, kteří odebírají pouze obědy.

Žáci ubytovaní na internátu školy a děti v mateřské škole mají možnost odhlašovat dvěma následujícími možnostmi.

Telefonicky na tel. č. 734 139 971, 378 609 993. Zde platí stejná pravidla jako při odhlašování stravy internetem. V případě náhlého onemocnění, je možné odhlásit obědy na daný den telefonicky do 8.00 hod. Pokud důvodem nepřítomnosti dítěte ve škole bude např. plánovaná návštěva lékaře a rodič zapomene pouze oběd odhlásit, nebude požadavku vyhověno. Strávník nebo jeho zákonný zástupce může po domluvě s vedoucí školní jídelny využít následující možnost: První den nemoci žáka je možné vyzvednout neodhlášený oběd do čistých nádob určených k přenosu jídla. Výdej do vlastních jídlonosičů je možný od 11.00 – 11.30 hod.

Emailem jidelna@sluchpost-plzen.cz opět platí stejná pravidla jako u předchozíchmožností