Úřední deska

Úřední deska

Informace

(podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím)

–  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž subjekt rozhoduje:

Školský zákon 561/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice pro poskytování informací

–  Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím 2019202020212022.

Školní vzdělávací program

–  je veřejně přístupným dokumentem a je k dispozici v ředitelně školy

Povinně zveřejňované informace od 2017

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Uložit soubor (PDF)

GDPR

Uložit soubor (PDF)

Whistleblowing

Uložit soubor (PDF)