Základní škola

Základní škola

Jsme základní škola zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zřizovatelem školy je Plzeňský kraj.

Naše základní škola vzdělává žáky se sluchovým postižením, závažnými vadami řeči nebo kombinovaným postižením. Z tohoto důvodu je u nás ve škole délka školní docházky 10 let (1. stupeň má 6 ročníků).

Na 1. stupni máme předmět speciální pedagogické péče 2 hodiny týdně, na druhém stupni 1 hodinu.

Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání. Během ní získají žáci potřebné vědomosti, dovednosti a znalosti pro další studium na běžných středních školách nebo středních školách pro sluchově postižené.

Co nás čeká

Nejsou zadány žádné akce