Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň

21. 12. 2023 - Vánoční besídka
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Internát

Kdo jsme

 • škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“ a  „Chci mluvit jako ostatní“ zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání
 • škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy
 • školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme

pomáháme dětem:

 • se sluchovým postižením
 • s vadami řeči
 • vyžadující individuální pracovní tempo
 • se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům

 • citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti
 • práci ve třídách s malým počtem žáků
 • zohlednění individuálních potřeb dítěte
 • přizpůsobení výukového plánu
 • logopedickou péči v rámci výuky
 • možnost zpětné integrace na ZŠ – kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

Co nás čeká

11. 12. 2023 - Základní škola

Projekt: Budoucí povolání – automechanik

12. 12. 2023 - Základní škola

Divadlo Alfa: Čarostřelec

13. 12. 2023 - Základní škola

Nové divadlo: Co takhle svatba princi?

19. 12. 2023 - Základní škola

ICE arena Plzeň – bruslení

19. 12. 2023 - Základní škola

Přednáška: Kyberšikana

Stalo se

4. 12. 2023 - Základní škola

Projekt: Budoucí povolání

22. 11. 2023 - Základní škola

Nové divadlo Plzeň: Kocour v botách

20. 11. 2023 - Internát

Pečení cukroví

15. 11. 2023 - Základní škola

PF Plzeň – praxe studentů – výuka TV

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90


Mohylová 90
312 09, Plzeň

T: 378 60 99 39
E: reditel@sluchpost-plzen.cz

IČO: 49778153
ID datové schránky: x7sfdem