Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň

5. 3. 2024 - Březňák: sportovní utkání mezi školami
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Internát

Kdo jsme

 • škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“ a  „Chci mluvit jako ostatní“ zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání
 • škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy
 • školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme

pomáháme dětem:

 • se sluchovým postižením
 • s vadami řeči
 • vyžadující individuální pracovní tempo
 • se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům

 • citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti
 • práci ve třídách s malým počtem žáků
 • zohlednění individuálních potřeb dítěte
 • přizpůsobení výukového plánu
 • logopedickou péči v rámci výuky
 • možnost zpětné integrace na ZŠ – kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

Co nás čeká

5. 3. 2024 - Základní škola

Březňák: sportovní utkání mezi školami

6. 3. 2024 - Základní škola

Moving Station: představení „Hrdinky“

12. 3. 2024 - Základní škola

Dej si taky, díky nechci

19. 3. 2024 - Mateřská škola | Základní škola

DM – Zdravé zoubky

25. 3. 2024 - Základní škola

Plzeňské biskupství – Velikonoce

Stalo se

27. 2. 2024 - Základní škola

Nová scéna: představení Kytice

13. 2. 2024 - Základní škola

Šikana: preventivní program

13. 2. 2024 - Základní škola

Nové divadlo – Ferdinand a Filipína (balet)

13. 2. 2024 - Základní škola

Neubližujme si, buďme dobří kamarádi

8. 2. 2024 - Základní škola

Moje cesta na svět

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90


Mohylová 90
312 09, Plzeň

T: 378 60 99 39
E: reditel@sluchpost-plzen.cz

IČO: 49778153
ID datové schránky: x7sfdem