Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň

4. 12. 2023 - Projekt: Budoucí povolání
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Internát

Kdo jsme

 • škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“ a  „Chci mluvit jako ostatní“ zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání
 • škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy
 • školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme

pomáháme dětem:

 • se sluchovým postižením
 • s vadami řeči
 • vyžadující individuální pracovní tempo
 • se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům

 • citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti
 • práci ve třídách s malým počtem žáků
 • zohlednění individuálních potřeb dítěte
 • přizpůsobení výukového plánu
 • logopedickou péči v rámci výuky
 • možnost zpětné integrace na ZŠ – kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

Co nás čeká

4. 12. 2023 - Základní škola

Projekt: Budoucí povolání

12. 12. 2023 - Základní škola

Divadlo Alfa: Čarostřelec

13. 12. 2023 - Základní škola

Nové divadlo: Co takhle svatba princi?

19. 12. 2023 - Základní škola

ICE arena Plzeň – bruslení

19. 12. 2023 - Základní škola

Přednáška: Kyberšikana

21. 12. 2023 - Mateřská škola | Základní škola

Vánoční besídka

Stalo se

22. 11. 2023 - Základní škola

Nové divadlo Plzeň: Kocour v botách

20. 11. 2023 - Internát

Pečení cukroví

15. 11. 2023 - Základní škola

PF Plzeň – praxe studentů – výuka TV

13. 11. 2023 - Základní škola

Cigaretka… – prevence kouření přednáška

11. 11. 2023 - Základní škola

23. ročník mezinárodního turnaje ve florbale

8. 11. 2023 - Základní škola

Techmania Plzeň

7. 11. 2023 - Základní škola

Úřad práce Plzeň – volba povolání

6. 11. 2023 - Základní škola

Vaříme s profesionálním kuchařem

3. 11. 2023 - Mateřská škola | Novinky

Divadlo Alfa – O ZLATÉ RYBCE

31. 10. 2023 - Mateřská škola

HALLOWEN

23. 10. 2023 - Základní škola

MEZINÁRODNÍ PROJEKT Ekologické občanství

13. 10. 2023 - Základní škola

Návštěva partnerské školy v Rumunsku

20. 9. 2023 - Internát

Národní technické muzeum

29. 6. 2023 - Mateřská škola

Rozloučení s předškoláky 2023

21. 6. 2023 - Mateřská škola

Lobezský park

20. 6. 2023 - Mateřská škola

Výstava Bezobratlí kolem nás

31. 5. 2023 - Mateřská škola

Den dětí

24. 5. 2023 - Mateřská škola

ZOO

15. 5. 2023 - Mateřská škola

D – klub

28. 4. 2023 - Mateřská škola

Hrajeme si na školu

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90


Mohylová 90
312 09, Plzeň

T: 378 60 99 39
E: reditel@sluchpost-plzen.cz

IČO: 49778153
ID datové schránky: x7sfdem