Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň

- Úřední hodiny přes prázdniny: pondělí – 9:00 – 10:00 hod.
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Internát

Kdo jsme

 • škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“ a  „Chci mluvit jako ostatní“ zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání
 • škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy
 • školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme

pomáháme dětem:

 • se sluchovým postižením
 • s vadami řeči
 • vyžadující individuální pracovní tempo
 • se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům

 • citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti
 • práci ve třídách s malým počtem žáků
 • zohlednění individuálních potřeb dítěte
 • přizpůsobení výukového plánu
 • logopedickou péči v rámci výuky
 • možnost zpětné integrace na ZŠ – kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

Co nás čeká

No items found

Stalo se

28. 6. 2024 - Základní škola

Organizace 28. 6.

27. 6. 2024 - Základní škola

Hasiči – Plzeň – Koterov

26. 6. 2024 - Základní škola

Dopravní hřiště

26. 6. 2024 - Základní škola

Boulder lezecké centrum

25. 6. 2024 - Základní škola

Exkurze 2. stupně – Brdy, Klenčí p. Č.

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90


Mohylová 90
312 09, Plzeň

T: 378 60 99 39
E: reditel@sluchpost-plzen.cz

IČO: 49778153
ID datové schránky: x7sfdem