Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené – Plzeň

20. 6. 2024 - Volby do školské rady 7. 6. 2024 - Focení tříd
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna
Školní družina
Speciálně pedagogické centrum
Internát

Kdo jsme

 • škola zajišťující předškolní a základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Neslyším, ale rozumím“ a  „Chci mluvit jako ostatní“ zpracovaného podle RVP pro předškolní a základní vzdělávání
 • škola zajišťující dětem a žákům z větších vzdáleností možnost ubytování na internátě v areálu školy
 • školské zařízení zajišťující speciálně pedagogickou péči ve vlastním SPC

Proč jsme

pomáháme dětem:

 • se sluchovým postižením
 • s vadami řeči
 • vyžadující individuální pracovní tempo
 • se specifickými poruchami učení a s nápravou nedostatků s těmito poruchami souvisejícími

Co nabízíme rodičům

 • citlivý a vstřícný přístup k jejich dítěti
 • práci ve třídách s malým počtem žáků
 • zohlednění individuálních potřeb dítěte
 • přizpůsobení výukového plánu
 • logopedickou péči v rámci výuky
 • možnost zpětné integrace na ZŠ – kdykoli (po nápravě potíží nebo na přání rodičů)

Co nás čeká

17. 6. 2024 - Mateřská škola | Základní škola

Návštěva naší MŠ v I. A třídě

19. 6. 2024 - Základní škola

Olympijský běh

20. 6. 2024 -

Volby do školské rady

21. 6. 2024 - Základní škola

Area D

24. 6. 2024 - Základní škola

Dopravní hřiště

Stalo se

7. 6. 2024 - Mateřská škola | Základní škola

Focení tříd

28. 5. 2024 - Internát

Výlet internátu do Železné Rudy

23. 5. 2024 - Základní škola

Turnaj ve futsale – Kyjov

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90


Mohylová 90
312 09, Plzeň

T: 378 60 99 39
E: reditel@sluchpost-plzen.cz

IČO: 49778153
ID datové schránky: x7sfdem