Školní jídelna

Ceny stravného

Výše stravného je určena výší finančního normativu na nákup potravin (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.) pro každou věkovou kategorii strávníků.

Věkové kategorie jsou určeny vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Věková kategorie do 6 let
  2. Věková kategorie 7–10 let
  3. Věková kategorie 11–14 let
  4. Věková kategorie 15 a více let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (školní rok 1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Podle věkové skupiny se odvozuje velikost porce jídla.

Ceny stravného internát
MŠ 3-6 letMŠ 7let7–10 let11-14 let15 a více let
Snídaně14,-14,-16,-18,-20,-
Přesnídávka12,-12,-14,-16,-18,-
Oběd28,-28,-35,-37,-40,-
Svačina11,-11,-12,-14,-16,-
Večeře 21,-21,-27,-30,-32,-
Večeře II.15,-
Celkem86,-86,-104,-115,-141,-
Ceny stravného mateřská škola
3–6 let7 let
Přesnídávka12,-12,-
Oběd28,-28,-
Svačina11,-11,-
Celkem51,-51,-
Ceny stravného základní škola
7–10 let11–14 let15 a více
Oběd35,-37,-40,-