Internát

Internát

Internát zajišťuje ubytování pro žáky a děti naší školy, kteří nemohou vzhledem ke svému vzdálenému bydlišti denně docházet do školy.

Žáci a děti jsou rozděleny do výchovných skupin, každá skupina má svou skupinovou vychovatelku, která se žákům a dětem věnuje. Pro žáky a děti zajišťuje každý den vhodný program (pobyt v přírodě, příprava na vyučování, dohled nad sebeobsluhou, zájmové aktivity).

Snažíme se pro děti a žáky vytvořit bezpečné a přátelské prostředí, prioritou je pro nás individuální přístup ke každému dítěti. Rovněž usilujeme o dobrou komunikaci se zákonnými zástupci našich dětí a žáků. Chápeme, že týdenní odloučení dětí od rodiny je těžké pro obě strany, jak pro děti, ale i samotné rodiče.

  • Provoz internátu je v době školního vyučování

Příjezd na internát je první den v týdnu od 7:00, odjezd z internátu je poslední den v týdnu po vyučování

Žáci mohou přijíždět a odjíždět z internátu sami nebo v doprovodu zákonných zástupců či jimi pověřeným doprovodem,

  • Je důležité, zajistit svému dítěti dostatečné a vhodné oblečení a obutí na celou dobu jeho pobytu na internátě, orientační seznam věcí naleznete v příloze
  • Pobyt na internátě je zpoplatněn částkou 400,- Kč na měsíc. Poplatek za ubytování musí být uhrazen nejpozději do prvního dne každého kalendářního měsíce školního roku
  • Zákonní zástupci internátních žáků mohou navštěvovat své děti během týdne po domluvě s VV tak, aby nenarušovali režim internátu.
  • Žáci jsou přijímáni na internát na základě přihlášky podané zákonným zástupcem žáka. Tato přihláška musí být podána na každý školní rok. Ukončení ubytování během školního roku ze strany zákonných zástupců žáka musí být oznámeno písemnou formou.