Základní škola

Informace pro rodiče

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

1. ročník (PDF)

  Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

  Informace viz přiložený leták (PDF).

  Podávání léků

  Na základě novely zákona č. 372/2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) platného od 1. 1. 2022) škola umožní poskytování zdravotních služeb ve škole poskytovatelem zdravotních služeb dětem, které sami nedokáží provést zdravotní zákon (podávání léků, aplikace inzulinu, …)

  Pedagogičtí pracovníci nebudou poskytovat podávání léků ani u tohoto
  úkonu asistovat.

  Odpovědnost za přípravu a podávání léků spočívá výhradně na zákonných zástupcích dítěte.

  Sdělení MŠMT a MZD (PDF)

  ŽÁDOST o zajištění aplikace léčebných prostředků (PDF)