Školní družina

Praktické informace

  • Přihlašování žáků do ŠD probíhá první školní den na základě vyplnění Přihlášky do školní družiny, kterou zákonní zástupci žáka vyplní na místě.
  • Přednostně jsou přijímáni žáci 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku až do naplnění kapacity ŠD. Při přijetí do ŠD mají předost mladší žáci.
  • Při volné kapacitě školní družiny lze přijmout i staršího žáka.
  • Poplatek za školní družinu činí 100,- Kč měsíčně a bude uhrazen převodem na účet školy nejpozději do 5. dne v měsíci.
  • Provoz školní družiny je v době školního vyučování od 6:30-8:00, ukončení odpolední družiny je v 16:00 hod.
  • Od 14:00 -14:45 hod. chodí žáci na vycházky do přírody, není proto možné žáky v tuto dobu vyzvedávat ze ŠD.
  • Není možné uvolňovat žáka ze školní družiny na základě telefonické žádosti.
  • Případné dotazy vám zodpoví vedoucí vychovatelka Bc. Svobodová , tel: 731 550 806