Mateřská škola

Informace pro rodiče

Kontakty na mateřskou školu

Mgr. Dita Kličková
ms@sluchpost-plzen.cz
+ 420 734 845 140      

Provoz mateřské školy

MŠ je otevřena06:30 – 16:00
příchod dětí do MŠ06:30 – 08:00

Vyzvedávání dětí:

po obědě12:30 – 12:45
po spaní 14:30 – 16:00

Seznam věcí, které děti potřebují do mateřské školy je ke stažení v sekci TISKOPISY KE STAŽENÍ.

Prosíme rodiče, aby předávali dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci či nachlazení. V případě zjištění projevů nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota,…) nemůžeme dítě do MŠ přijmout. Onemocní-li dítě infekční chorobou, nahlaste tuto skutečnost neprodleně MŠ. Rovněž informujte o výskytu vší. Současně upozorňujeme, že pedagogická pracovnice nesmí podávat dětem léky včetně vitamínových doplňků.  

Dětem, která mají sluchadla opatřete bezpečnostní šňůrku a kontrolujte před příchodem jejich funkčnost.

Z bezpečnostních důvodů nedávejte prosím dětem do MŠ prstýnky, mobily a jiné drobné a cenné předměty.

Nepřítomnost dítěte se omlouvá nejpozději do 8:00 hodin

na telefonním čísle MŠ734 845 140
nebo na telefonním čísle378 609 993    (pí. Votavová – vedoucí stravování)

Pokud nebude dítě omluveno, bude mu počítáno stravné za příslušný den.

Veškeré aktuální informace vyvěšujeme v šatně, proto jim věnujte Vaši pozornost.

Školní řád, který je pro zákonné zástupce závazný, je vyvěšen v sekci DOKUMENTY.

Poplatek za mateřskou školu je nutné uhradit vždy do 10. dne v měsíci

Výše poplatku200 Kč/měsíc
Číslo účtu 3074083359/0800
Do zprávy pro příjemceškolkovné + jméno dítěte