Internát

Praktické informace

  • Příjezd na internát je každý první den v týdnu, ve kterém probíhá vyučování od 7:00 hod. v kinosále
  • Zákonní zástupci předají své dítě příjezdové službě, odevzdají léky, sluchadla a průkazy svých dětí.
  • Rozjezdový den je poslední den v týdnu, ve kterém probíhá vyučování (zpravidla v pátek).
  • Poplatek za pobyt na internátě je 400,- Kč za měsíc, lze jej hradit převodem na účet
  • Orientační seznam věcí, které děti potřebují během pobytu na internátě naleznete v příloze
  • Případné dotazy vám zodpoví vedoucí vychovatelka Bc. Alice Svobodová , tel: 731 550 806