Hipen

Hipen

Jako jediná škola z České republiky jsme součástí celoevropského sdružení pracovníků HIPEN, kteří se zabývají prací s neslyšícími a sluchově postiženými. V rámci této organizace se podílíme na tvorbě mezinárodních celoevropských projektů, ve kterých se naši žáci a pedagogové zúčastňují výměnných pobytů se členskými školami po celé Evropě a zapojují do společných aktivit. Naši zástupci se pravidelně účastní meetingu HIPEN, který se koná dvakrát za rok.

Visegrad fund

Erasmus+

Naše škola je zapojena do projektů programu EU Erasmus Plus. Jsme součástí projektů, které pořádají jiné organizace či školy z Evropy. 

Také naše škola připravuje projekty. V současné době jsme získali Akreditaci Erasmus Plus na období 2023-2027. Právě probíhají přípravy na první mobilitu v rámci této akreditace, která proběhne v říjnu 2023 v naší škole. Přivítáme zástupce žáků a učitelů ze sedmi států Evropy na projektu Ecology Citizenship.

eTwinning

Naše škola je zapojen do sítě komunity e-Twinning, která je součástí programu EU Erasmus+. V této platformě lze společně s dalšími partnery ze škol celé Evropy bezpečně komunikovat, spolupracovat na projektech, aktivitách a to vše on-line. Lze zde nacházet nové partnery a možnosti netradiční výuky a vzdělávání našich žáků, zapojovat žáky do společných projektů na různá aktuálni témata.