Patron dětí

Patron dětí

Podpora financování zdravotních služeb a pomůcek
Podpora vzdělávání dětí a dětí a mládeže do 18 let
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
Podpora tělovýchovy a sport

https://patrondeti.cz/obedy-skolakum
Obědy zdarma

PMDP

Plzeňský kraj

Krajský úřad

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Podpora vybudování a modernizace školských sportovišť

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Podpora tělovýchovy a sportu

Město Plzeň

MMP

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Podpora tělovýchovných aktivit

Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

ÚMO 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní

Dotační program mikrogranty

MŠMT

Nástroje pro oživení a odolnost – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence a  prevence digitální propasti https://www.planobnovycr.cz/  

OP JAK – operační program J. A. Komenský https://opjak.cz/

Ovoce a zelenina do škol , Mléko do škol http://www.skolniprojekty.info/

WOMEN FOR WOMEN

Obědy zdarma

https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti/