Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Krajský úřad

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Podpora vybudování a modernizace školských sportovišť

Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Podpora tělovýchovy a sportu