Město Plzeň

Město Plzeň

MMP

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy

Podpora tělovýchovných aktivit

Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců

ÚMO 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní

Dotační program mikrogranty