Patron dětí

Patron dětí

Podpora financování zdravotních služeb a pomůcek
Podpora vzdělávání dětí a dětí a mládeže do 18 let
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let
Podpora tělovýchovy a sport

https://patrondeti.cz/obedy-skolakum
Obědy zdarma