Hipen

Hipen

Jako jediná škola z České republiky jsme součástí celoevropského sdružení pracovníků HIPEN, kteří se zabývají prací s neslyšícími a sluchově postiženými. V rámci této organizace se podílíme na tvorbě mezinárodních celoevropských projektů, ve kterých se naši žáci a pedagogové zúčastňují výměnných pobytů se členskými školami po celé Evropě a zapojují do společných aktivit. Naši zástupci se pravidelně účastní meetingu HIPEN, který se koná dvakrát za rok.