Hipen

Hipen

Jako jediná škola z České republiky jsme součástí celoevropského sdružení pracovníků HIPEN, kteří se zabývají prací s neslyšícími a sluchově postiženými. V rámci této organizace se podílíme na tvorbě mezinárodních celoevropských projektů, ve kterých se naši žáci a pedagogové zúčastňují výměnných pobytů se členskými školami po celé Evropě a zapojují do společných aktivit. Naši zástupci se pravidelně účastní meetingu HIPEN, který se koná dvakrát za rok.

Nantes jaro 2023

Bologna podzim 2022

Vilnius jaro 2022

Sevilla podzim 2021

Turín podzim 2019

Plzeň jaro 2019

Ve dnech 13. 5. – 16. 5. 2019 uspořádala naše organizace ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Plzeň mezinárodní konferenci HIPEN, která je profesním sdružením pracovníků. Ti se věnují výchově a vzdělávání sluchově postižených bez rozdílu věku. Do našeho města přijelo na třicet odborníků z celé Evropy, kteří velmi intenzivně pracovali na tvorbě nových projektů, jak pro sluchově postižené žáky a studenty škol, tak i pro jejich učitele a ostatní profesionály. Pro učitele se v současné době připravuje projekt „Metody výuky mateřského jazyka pro žáky se sluchovým postižením“, do kterého se zapojí školy a školská zařízení z deseti zemí Evropy a hlavním koordinátor bude naše plzeňská škola. Pro žáky se tvoří projekt v sekci HIPEN junior „Peer to Peer, Face to Face“ za účasti sedmi zemí. Konference proběhla jen díky vstřícnosti, pochopení a velké pomoci zřizovatele, zejména vedoucí odboru školství JUDr. Jaroslavě Havlíčkové a jejího týmu. Kromě intenzivní práce na těchto projektech měli účastníci konference možnost seznámit se s naším městem a pivovarem, kde proběhla závěrečná večeře účastníků.

Marseille podzim 2018

Kremnica podzim 2017

Krakow jaro 2017