Erasmus+

Erasmus+

Naše škola je zapojena do projektů programu EU Erasmus Plus. Jsme součástí projektů, které pořádají jiné organizace či školy z Evropy. 

Také naše škola připravuje projekty. V současné době jsme získali Akreditaci Erasmus Plus na období 2023-2027. Právě probíhají přípravy na první mobilitu v rámci této akreditace, která proběhne v říjnu 2023 v naší škole. Přivítáme zástupce žáků a učitelů ze sedmi států Evropy na projektu Ecology Citizenship.

CLEAN – Change yourself, save the planet

Ve dnech 21. – 27. 4. 2024 jsme se zúčastnili dalšího mezinárodního projektu, tentokrát v Srbsku ve městě Jagodina. Naši školu reprezentovalo 6 žáků a 2 pedagogové. Potkali jsme zde také studenty z Francie (Nantes, Angers), Polska (Krakow)a Litvy (Vilnius). Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o životním prostředí a jeho ochraně, udržitelnosti a ekologicky šetrných postupech, průzkum přírody a mezikulturní učení a porozumění.
Pracovním jazykem se stala angličtina, komunikovalo se také ve znakovém jazyce.
V rámci přípravných setkání k projektu jsme s našimi žáky vytvořili prezentaci o České republice, Plzni a naši škole a seznámili jsme se s prezentacemi dalších účastníků. Připravili jsme pro ostatní ochutnávku typického českého pokrmu, jednoduchý český tanec a 3 hry na interkulturní večer.
Pobyt v Srbsku, včetně všech aktivit, jsme si velmi užili, navázali jsme nová přátelství a ověřili si, že nejdůležitější je nebát se komunikovat.

“International sign training course for youth worker”

Kurz mezinárodní znakové řeči
TURIN, Itálie  11. – 18. 2. 2024

Zástupci naší školy – Markéta Soumarová, Alice Svobodová, Kateřina Nosková a Ivona Košvancová se v únoru tohoto roku zúčastnili dalšího projektu ERASMUS+ Kurzu mezinárodní znakové řeči v italském Turíně. Pracovali společné se zástupci Itálie, Polska, Litvy a Rumunska. Slovní zásoba, systém mezinárodního znakového jazyka, komunikace a nové kontakty byly hlavním obsahem celého kurzu. Byla to velká zkušenost a skvělá příležitost něco nového se naučit a poznat kolegy z dalších evropských škol.

Ecology citizenship

První mobilita v rámci získané akreditace Erasmus Plus proběhla ve dnech 22. – 28. 10. 2023 v Plzni, přímo v naší škole. Projekt jsme nazvali Ekologické občanství, kladl si za cíl zlepšení chování v oblasti ekologie – odpadové hospodářství, ochrana biodiverzity, biologické rozmanitosti a ekosystému. Rozvíjel digitální kompetence, zahrnoval vnitřní i venkovní aktivity. V rámci programu docházelo k výměně zkušeností, navazování nových přátelských vazeb a posilování hodnot pro evropskou civilizaci. Komunikace probíhala v angličtině a znakovém jazyku.
Projektu se zúčastnili studenti a pedagogové z Česka (Plzeň), Slovenska (Kremnica), Srbska (Jagodina), Litvy (Vilnius), Francie (Lyon), Rumunska (Cluj_Napoca) a Španělska (Madrid).

Allessanria jaro 2023

Ve dnech 26. 3. – 4. 4. 2023 se šestičlenná skupina sluchově postižených žáků naší školy spolu s dvoučlenným pedagogickým doprovodem vydala do italského města Alessandria, kde se zúčastnila projektu, který připravila turínská škola. Naše česká skupina se zde potkala ještě se studenty z Řecka, Španělska, Rumunska, Polska, Litvy a samozřejmě z Itálie. Hlavní náplní projektu bylo naučit se pracovat za pomoci odborníků s programem na úpravu fotografií a videí a také vytvoření závěrečného filmu, kde herci, režiséry, kameramany a střihači byli sami studenti. Žáci si během pobytu při společných aktivitách prohloubili své znalosti mezinárodního znakového jazyka, jelikož celý program probíhal právě v něm. Aktivity byly obohaceny o zábavné, pohybové, vzdělávací teambuildingové hry. Každý večer si jednotlivé národní skupiny připravily program zaměřený na seznámení se s kulturou dané země, a to formou prezentací, her a typického jídla. Během pobytu si naši žáci stačili prohlédnout i proslulá města Turín a Janov, získali mnoho zkušeností jak odborných, tak jazykových a v neposlední řadě i spoustu nových přátel mezi neslyšícími z jiných států.