Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Proběhne 13. 5. 2022 od 8 hod. do 13. hodin v kanceláři ředitele školy.
Kritéria přijetí:
• dítě se sluchovým postižením
• dítě s vadou řeči
Důležité dokumenty k přijetí :
• podpůrné opatření vydané SPC nebo PPP
• popř. lékařské zprávy ( foniatr, …), zprávy logopeda, klinického psychologa, …
• potvrzení lékaře o povinném očkování
• Rodný list dítěte, kartu pojišťovny, občanský průkaz zák. zástupce

Zpět na Mateřská škola
Zpět na Školní akce