Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

Den otevřených dveří a zápis do ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ
Proběhne 29. 4. 2023 od 8 hod. do 13. hodin v kanceláři ředitele školy.
Kritéria přijetí:
• Žák se sluchovým postižením
• Žák s vadou řeči
Důležité dokumenty k přijetí :
• podpůrné opatření vydané SPC nebo PPP
• popř. lékařské zprávy, zprávy logopeda, psychologa, …
• Rodný list dítěte, kartu pojišťovny, občanský průkaz zák. zástupce
• Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky nebo dodatečném odkladu (pokud byl realizován odklad ve školním roce 2023/2024)

Zpět na Základní škola
Zpět na Školní akce