Turistické vycházky kolem Chlumu a ke kostelu sv. Jiří