Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

Plzeňský kraj vyhlašuje pravidelně rukodělnou soutěž pro žáky a žákyně škol „Řemeslo má zlaté dno“. Úkolem žáků je vlastnoručně řemeslně vyrobit předmět, který bude sloužit jako dekorace, pomůcka, nástroj či hračka.
V letošním roce se naše škola opět do soutěže zapojila a uspořádala školní kolo, jehož se zúčastnila Rozálie Holomojová z 1. A, Jan Novotný z 2. třídy a Jiří Raiser z 9. A.
Do Krajského kola postoupil Jan Novotný (výrobek Krmítko) a Jiří Raiser (výrobek Stojan se zrcadlem). Zde výrobky hodnotí komise sestavená z odborníků pro řemeslné obory, posuzuje nápad, technické provedení a originalitu.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo 21. 5. v Techmania Science Center, kde byla také uspořádána výstava všech prací. Jiří Raiser byl oceněn věcným darem za účast v soutěži. Jan Novotný vyhrál cenu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a domů si jako odměnu odnesl tablet.
Děkujeme žákům za účast a doufáme, že v příštím školním roce rukodělných výrobků do této soutěže přibyde.