Projekt: Budoucí povolání

Projekt: Budoucí povolání

Dne 4. 12. se vychazející žáci z 10. ročníku měli možnost seznámit s dalším řemeslem, ve kterém by se v životě velmi dobře uplatnili. Do školy své řemeslo přišel ukázat profesionální kovář pan Cígler, který neměl zcela přímočarou cestu k tomuto povolání. Puvodně chtěl být profesionálním tanečníkem, ale zdravotní problémy mu to neumožnily. Na nepřízeň osudu si však nestežuje, povolání kováře ho naplňuje. Žáky seznámil nejen s prací kováře, ale ukázal kovářské výrobky a představil učební obory, ve kterých se mohou uplatnit nejen chlapci, ale i dívky.

Pan Cígler pusobí na hamru v Dobřívě, kde je práce kovářů velmi dobře vidět a žákům doporučil exkurzi i do těchto prostorů.

Žaci se o řemeslo kováře zajímali, a proto jsme se dohodli i na další setkání, při kterém by žákům předvedl své řemeslo v praxi.

Zpět na Základní škola
Zpět na Školní akce