Projekt: Budoucí povolání – automechanik

Projekt: Budoucí povolání – automechanik

Žáci desátého ročníku, kteří se letos rozhodují o své budoucnosti a budou podávat přihlášky k dalšímu studiu, se byli 11. 12. seznámit s učebními obory na SPŠ dopravní v Plzni – Křimicích. Prohlédli si nejen prostory, ale měli možnost se seznámit i s jednotlivými obory a zjistit tak, co studium obnáší. Viděli diagnostiku automobilů, vyvažování kol, lakování automobilů. 

SPŠ dopravní spolupracuje s automobilkou v Mladé Boleslavi a kopřivnickou Tatrou. Velký dík patří panu Baxovi, který žákům odpovídal velmi trpělivě na každou záludnou otázku. Uplatnění žáků je do praxe veliké, uplatnění je i pro dívky.

Zpět na Základní škola
Zpět na Školní akce