MEZINÁRODNÍ PROJEKT Ekologické občanství

MEZINÁRODNÍ PROJEKT Ekologické občanství

Mezinárodní projekt Ecological citizenship je první mobilitou v rámci získané akreditace Erasmus Plus na období 2023 – 2027 pro Základní školu a mateřskou školu pro sluchově postižené v Plzni. Projektu, který se uskutečnil ve dnech 23. – 27. 10. 2023, se zúčastnili znevýhodnění studenti z těchto zemí, resp. měst: Česká republika – Plzeň, Rumunsko – Cluj Napoca, Litva – Vilnius, Španělsko – Madrid, Slovensko – Kremnica, Srbsko – Jagodina, Francie – Irsam.
Věnovali jsme se tématům: voda, ochrana vody, udržitelnost zdrojů, recyklace, odpady, upcycling, ochrana životního prostředí. Seznámili jsme studenty s pamětihodnostmi Plzně, využívali jsme digitální technologie.
V pondělí jsme se věnovali vodě, její ochraně a celému ekosystému Voda a okolí. Studentům byla představena Bolevecká rybniční soustava, vznik, čištění rybníku a poté se přesunuli do Výukového areálu s vodními prvky pod taktovkou botaničky RNDr. Zdeňky Chocholouškové. Zde jsme zkoumali floru i faunu pod mikroskopem i pod lupou, učili se léčivé účinky bylin, poznávali jehličnaté a listnaté stromy. V druhé části programu jsme absolvovali zážitkový okruh kolem Boleveckého rybníku s ochutnávkou vod (i minerálních), zastavili jsme se u památné borovice a u městských sádek u Košináře. V úterý jsme podnikli exkurzi do Spalovny Chotíkov, odpoledne jsme v lesích pod Krkavcem uspořádali orientační závod s otázkami k ochraně životného prostředí. Ve středu jsme se ve škole věnovali upcyclingu – starým věcem jsme vtiskli nový život. Odpoledne jsme poznávali pamětihodnosti města Plzně při hře s QR kódy. Ve čtvrtek jsme navštívili Techmania science center a Planetárium. V pátek jsme při zážitkové hře Climate Rules zachraňovali planetu Zemi.

Odkaz na článek v Plzeňském deníku

Zpět na Základní škola
Zpět na Školní akce