Hrou proti AIDS

Hrou proti AIDS

Interaktivní program se snaží netradiční formou přiblížit žákům základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím, snaží se vést žáky k přemýšlení o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích.

Zpět na Základní škola
Zpět na Školní akce